Vervolgtraject Have Halbertsma Grou

We hebben de afgelopen tijd veel vragen ontvangen over de verdere verloop van het plan. Daarom geven we u graag een update over de status van het plan. Daarnaast is het alweer een tijd geleden sinds de eerste bijeenkomst plaats gevonden heeft. Om terug te kijken hoe we samen met u gekomen zijn tot waar […]

Reminder: uitnodiging

Ter herinnering: vanavond (16-01-24) vindt de bijeenkomst over de aanpassing van het bestemmingsplan plaats. De gemeente organiseert deze bijeenkomst in Hotel Oostergoo. Inlopen kan op ieder moment tussen 19:00 en 21:00. Bij de bijeenkomst kunt u het bestemmingsplan bekijken en hier vragen over stellen. Uiteraard zijn wij ook aanwezig. Het bestemmingsplan is ook in te […]

Uitnodiging bijeenkomst 16 januari 2024

Op 16 januari 2024 zal er door de Gemeente een bijeenkomst georganiseerd worden over het bestemmingsplan. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Hotel Oostergoo van 19:00 tot 21:00. Hieronder kunt u de uitnodiging vinden.

Was u erbij? Bekijk de video hier

Op donderdag 16 november vond de derde inloopbijeenkomst plaats. Het stedenbouwkundig plan viel hier te bekijken en meer dan 300 bezoekers zijn geweest! De plannen worden steeds concreter, en er is al goed te zien hoe de wijk er straks uit ziet. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond vol mooie reacties en leuke gesprekken, […]

Stedenbouwkundig ontwerp Have Halbertsma

De plannen zijn inmiddels een stuk concreter geworden t.o.v. de vorige inloopbijeenkomst. Op de tekeningen is al goed te zien hoe de verdeling van woningen ingepast is. Er is ingezet op een divers woningaanbod, wat ook duidelijk naar voren komt uit het stedenbouwkundig plan. Er is geluisterd naar de feedback en er is meer waterbeleving […]

Voorbereiding derde inloopbijeenkomst samen met Dorpscoöperatie en Gemeente

In aanloop naar de derde inloopbijeenkomst is het ontwerp stedenbouwkundigplan besproken in een werksessie samen met de Gemeente en de Dorpscoöperatie. Het plan heeft meer waterbeleving gekregen n.a.v. de ontvangen reacties tijdens de vorige inloopbijeenkomst. De architecten zijn aan de slag gegaan om het plan nog passender te maken. De uitkomst hiervan is afgelopen maandagavond […]

Verwerken van de terugkoppelingen Have Halbertsma

Have Halbertsma bespreking

De tweede bewonersbijeenkomst is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie. Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen […]

Sfeer proeven van de tweede inloopbijeenkomst

Thumbnail, youtube video Grou, nieuwbouwproject Have Halbertsma

De tweede informatiebijeenkomst voor het uitbreidingsplan Have Halbertsma in Grou werd donderdag 13 juli weer druk bezocht. Er zijn ruim 300 bezoekers verwelkomd in Grootcafé Treemter waar deze bijeenkomst plaats vond. Onze projectpartners Gemeente Leeuwarden, De Zwarte Hond, HNS Landscape Architects, Dorpscoöperatie Grou en Penta Architecten waren ook aanwezig. Wederom een geslaagde avond!

Hoe wilt u wonen?

Halbertsma terrein Grou drone foto

Bent u geïnteresseerd in een woning op Have Halbertsma? Registreer u dan via de website, vul de enquête in en laat ons weten hoe u graag zou willen wonen. Hier horen we graag al uw voorkeuren en wensen!Ga naar: www.havehalbertsma.nl/aanmelden

Grote opkomst bij inloopbijeenkomst in Grou

Have Halbertsma Grou inloopbijeenkomst

Op 6 april vond de inloopbijeenkomst plaats. We kijken terug op een geslaagde dag met een grote opkomst en veel enthousiaste reacties. In samenwerking met Gemeente Leeuwarden, Penta Architecten, HNS Landscape Architects, Dorpscoöperatie Grou en Interra. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in via het contactformulier op www.havehalbertsma.nlIn de Leeuwarder Courant: Wat wensen inwoners […]