Voorbereiding derde inloopbijeenkomst samen met Dorpscoöperatie en Gemeente

Foto bijeenkomst Have Halbertsma

In aanloop naar de derde inloopbijeenkomst is het ontwerp stedenbouwkundigplan besproken in een werksessie samen met de Gemeente en de Dorpscoöperatie. Het plan heeft meer waterbeleving gekregen n.a.v. de ontvangen reacties tijdens de vorige inloopbijeenkomst. De architecten zijn aan de slag gegaan om het plan nog passender te maken. De uitkomst hiervan is afgelopen maandagavond tijdens de werksessie bekeken. Het ontwerp stedenbouwkundigplan is klaar om gepresenteerd te worden aan de inwoners van Grou op de nieuwe inloopbijeenkomst.

Deel dit bericht via