Verwerken van de terugkoppelingen Have Halbertsma

Have Halbertsma bespreking

De tweede bewonersbijeenkomst is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie. Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners van Grou. Hierbij is de voornaamste terugkoppeling dat de nadruk van water meer gelegd mag worden binnen de nieuwe wijk.

Afgelopen week heeft er wederom een nieuwe brainstormsessie plaats gevonden met de Gemeente Leeuwarden en de Dorpscoöperatie om samen tot een passende inrichting van het gebied te komen. De Dorpscoöperatie over de herontwikkeling: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt aangegrepen om het plan verder te brengen.”

In de loop van deze maand zal het plan verder worden uitgewerkt. Parallel wordt er achter de schermen gewerkt aan het wijzigingen van de bestemming waardoor woningbouw op het terrein van de voormalige palletfabriek ook formeel geregeld wordt.

Geïnteresseerd in Have Halbertsma? Blijf op de hoogte via www.havehalbertsma.nl

Deel dit bericht via